Ефективни и Ефикасни Обучения ДЗЗД

Проект на АУЕР за обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001